Send ansøgning til Borgerne bestemmer

Arbejdsgrupper i lokalområder i Odense kan ansøge Odense Kommune om penge til at skabe og iværksætte nye idéer i deres eget lokalområde.

Kontaktinformation

Center for Civilsamfund

Rosanna Sloth Tlf. 40 11 35 74
Mail: rbs@odense.dk

Center for Civilsamfund holder informationsmøder om Borgerne Bestemmer 2018:

 • 30. april kl 17.30-20.00
 • 7. maj 17.30-20.00

Tilmelding er nødvendig – send en mail til rbs@odense.dk

 

Ansøgningsperioden løber fra 9. april til 21. maj 2018. 

I skal være minimum 5 personer fra et lokalområde. Enkelt personer, offentlige institutioner og erhvervsvirksomheder kan ikke søge alene.

 I ansøgningen skal I beskrive:

 • Jeres motivation for at deltage i Borgerne Bestemmer 2018
  Hvordan I vil sikre at jeres medborgere i lokalområdet får gavn af forløbet
  Hvordan I vil sikre, at jeres medborgere kommer med idéer og deltager i afstemningen

 • Jeres procesplan.
  Rollefordelingen i arbejdsgruppen - hvem er ansvar lig for de forskellige opgaver`

 • Jeres plan for kampagnen
  Hvad vil I kalde jeres kampagne? f.eks. ’Vores By’ eller ’ sammen om vores bydel’
  hvordan vil I få jeres budskab ud i lokalområdet?
  Hvordan vil I sikre jer at jeres medborgere kommer med idéer?
  Hvordan vil I få jeres medborgere til at stemme på valgdagen?

 • Rammer for Borgerne Bestemmer i jeres område
  Vil I have et tema for idéer og afstemning? 
  Skal dele af puljen reserveres til en bestemt gruppe?
  Hvad er det særlige ved jeres bydel, som Borgerne Bestemmer støtter op om?

 • Mulig afstemningsdag:
  Overvej om der er et arrangement i jeres lokalområde, hvor I også kan holde valgdagen?
 • Plan for at engagere borger til at stemme:
  Det er en god idé at lave en plan for, hvordan I kan sikre jer at jeres medborgere også synes det er vigtigt at stemme.

 

Opdateret 09-04-2018

By- og Kulturforvaltningen