Borgerne bestemmer

Nu ruller ”Borgerne Bestemmer 2018”. Det betyder, at alle i Odense har mulighed for at søge om midler, som man efterfølgende kan dele ud til gode idéer i det område, man bor i. 

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Center for Civilsamfund

Rosanna Sloth Tlf. 40 11 35 74
Mail: rbs@odense.dk

”Borgerne Bestemmer” bygger på en metode kaldet borgerstyret budgettering og har til formål at fremme det lokale engagement og styrke fællesskaber i lokalområderne.

 

Kort fortalt betyder det, at man danner en arbejdsgruppe i sit lokalområde. Man skal ikke selv have en konkret idé, der skal finansieres - man skal derimod have lyst til at medvirke til, at ens lokalområde får tilført en pose penge.

 

Arbejdsgruppens første opgave er at søge om at deltage i "Borgerne Bestemmer" inden ansøgningsfristens udløb. Bliver arbejdsgruppens ansøgning udvalgt, er næste opgave at inddrage lokalområdet ved at opstøve idéer, der kan være med til at øge fællesskabet i området. Hvilke idéer, der i sidste ende skal realiseres via puljen, afgøres ved en demokratisk afstemning, sat op af arbejdsgruppen, i lokalområdet.

I år uddeles 2,2 mio. kr. til 10 lokalområder/arbejdsgrupper, som kommunen udvælger blandt alle ansøgninger. 

 

Ansøgningsperioden for deltagelse i "Borgerne Bestemmer 2018" løber fra 9. april til 21. maj kl. 12.

 

2018 er femte år med "Borgerne Bestemmer", og metoden er tidligere afprøvet i Dalum, Bolbro, Skibhus, Lumby, Stige, Agedrup og Højby. Center for Civilsamfund guider og vejleder forløbet, så gode idéer bliver realiseret med frivillige kræfter.

 

Læs mere om "Borgerne Bestemmer", de forskellige faser i forløbet, og de ideer og projekter, der er opstået via Borgerne Bestemmer her:

 

Guide til Borgerne Bestemmer
Ansøgning
Tidligere vinderidéer

Opdateret 15-05-2018

By- og Kulturforvaltningen